Aktiveteter og Temaer

Find forløb og aktiviteter til undervisning om astronomi, jordobservationer, rumfart og Den Internationale Rumstation.

  • Nulstil søgning
  • Uddannelsesniveau

  • Fag

  • Varighed

  • ESERO Tema

  • Antal per side

3...2...1 Lift-off! (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Design og byg jeres egne papirraketter! Lær hvad det kræver for at en raket er stabil, og beregn rakettens bane og hastighed.
Niveau: 
Alger i rummet
Alger er fremtidens rummad. I dette forsøg skal I producere alger og undersøge, hvordan man skaber de rigtige vækstbetingelser for dem.
Niveau: 
Astronautmad (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Hvilke planter er bedst egnede til at gro i rummet, og er de gode kilder til ernæring for astronauter? Lær om planter. Hvilke dele er spiselige, og hvad er egentlig forskellen på grøntsager, frugter og frø?
Niveau: 
Ballonraketten
Raketter bevæger sig i princippet fremad lidt på samme måde som en løbsk oppustet ballon. Bliv klogere på raketter ved at kigge nærmere på balloner og deres bevægelser.
Byg din egen solovn
Kan man virkelig lave mad ved hjælp af solens stråler? Kan man lave røg og varm mad uden ild? Hvordan kan man koncentrere solens energi? Forsøget “Byg din egen solovn” kan bruges som en del af en projektuge.
Niveau: 
Robotic arm pillars
Byg og test en model af en robotarm og forstå, hvorfor en robotarm er et meget vigtigt værktøj, når man er ude i rummet.
Det ydre rum
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search?SearchText=greenhouse+gases&result_type=images
Undersøgelser af global opvarmning. Eleverne lærer om nogle af konsekvenserne af en øget drivhuseffekt; smeltning af is på land og til havs samt om ændringer i albedo.
Niveau: 
©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search?SearchText=hurricane&result_type=images
Følg orkanen Matthew og analyser dens følger. Eleverne lærer, hvordan en orkan udvikles, og hvilken indflydelse ekstremt vejr kan have.
Niveau: 

ESERO DK er støttet af

Kontakt

ESERO Manager
Mariam ‘Maddy’ Tizar Hansson