Søg

Forside > aktiviteter > Elforsyning fra solpaneler til rumstationen

Elforsyning fra solpaneler til rumstationen

Rumstationens solpaneler
I dette forløb skal eleverne arbejde med at dimensionere solpaneler og beregne størrelsen på de batterier, der skal kobles til rumstationen, for at der er strøm nok til alle aktiviteter - både i sol og i skygge.

Fremtidens rumstation skal operere langt fra Jorden og skal derfor være næsten 100% bæredygtig. Alting om bord, såsom ilt, vand og næringsstoffer, skal indgå i et lukket kredsløb. Det eneste, rumstationen kontinuerligt forsynes med, er energi fra Solen. Uden energi vil alt liv på rumstationen hurtigt dø. Rumstationens energiforsyning er derfor en helt vital del af rumstationen.

Hvis fremtidens rumstation skal i kredsløb om Mars, vil den være længere fra Solen og derfor skulle bruge større solpaneler. Afhængigt af den bane man vælger, vil den formentlig også være i skygge bag Mars i ca. halvdelen af sit omløb. Det betyder, at der skal være batterier om bord, der kan forsyne rumstationen med strøm, mens panelerne er i skygge.

I dette forløb skal eleverne arbejde med at dimensionere solpanelerne og beregne størrelsen på de batterier, der skal kobles til rumstationen, for at der er strøm nok til alle aktiviteter – både i sol og i skygge.

Undervisningsaktivitet
Fremtiden rumstation logo - Esero

Kategorier

Tema: Fremtidens rumstation
Niveau: Gymnasiale uddannelser
Fag: Fysik, Innovation, Teknologi
Varighed: 10-20 lektioner
Kernestof: Fysik: Elektriske kredsløb | Fysik: Energi | Innovation: Kreativitet og idégenerering | Teknologi A: Formidling | Teknologi A: Problemidentifikation | Teknologi A: Produktprincip | Teknologi A: Produktudformning | Teknologi: Problemanalyse

Andre aktiviteter:

Skip to content