Forside > aktiviteter > Hvad er ioniserende stråling, og hvilke materialer kan være gode til plantekuvøsen?

Undervisningsaktivitet

Hvad er ioniserende stråling, og hvilke materialer kan være gode til plantekuvøsen?

I denne aktivitet tilegner eleverne sig viden om ioniserende stråling, og hvilke materialer der kan nedbremse den ioniserende stråling.Hvad er ioniserende stråling, og hvilke
materialer kan være gode til plantekuvøsen?

I denne aktivitet tilegner eleverne sig viden om ioniserende stråling, og hvilke materialer der kan nedbremse den ioniserende stråling.

Øvelsen kan gennemføres på flere måder. Enten som et demoforsøg med hele klassen eller som gruppeøvelser, alt efter hvor mange kilder man har til rådighed. Formålet er at undersøge de forskellige materialer, og hvor meget vand der skal til for at bremse strålingen. Dette kan udføres som to undersøgelser eller som en samlet undersøgelse. Med denne aktivitet vil eleverne tilegne sig viden om ioniserende stråling generelt og hvilke materialer, der kan nedbremse den ioniserende stråling.

Fag

  • Fysik/Kemi

Varighed

  • 1-2 lektioner
Kategorier
Niveau:
Fag:
Varighed:
Partner: Engineering the Future
Engineereing the future logo

Andre aktiviteter:

Netop projiceringer af Solen har været brugt til at studere Solen i flere hundrede år, og der findes mange optegnelser af solpletter, som er observeret gennem projiceringer. Solpletter er mørke områder på Solen, som skyldes en stor magnetisk aktivitet. Hvis du selv vil prøve kræfter med at lave en projektion af Solen, kan du lave en solformørkelses-kikkert, som er sikker at bruge.
Hvor er det vand på Mars?
Vand på jorden har dannet forskellige landskabsformer, og disse landskabsformer kan genfindes på andre planeter, hvilket indikerer, at der har været vand.
Niveau: 
Kan liv overleve i fremmede miljøer? (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Kan liv fra ekstreme miljøer på jorden overleve andre steder i solsystemet? Undersøg kendetegn ved forskellige steder i solsystemet og opstil hypoteser om, hvor og hvad I tror vil være i stand til at overleve uden for jorden.
Niveau: 
Rumbjørne (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Undersøg bjørnedyrs evne til at overleve ved at teste deres modstandsdygtighed under ekstreme miljøforhold. Se om I kan drage paralleller til deres overlevelsesevne i rummet.
Niveau: 
Strøm fra vand (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Lær om elektrokemi, hvordan man producerer oxygen og hydrogen på månen, og om hvilke komponenter der kan bruges som brændstof til rumfartøjer.
Niveau: 
Strøm fra sollys (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Eleverne udfører to simple aktiviteter og til sidst perspektiverer de deres ideer til ægte ESA rummissioner.
Niveau: 
Månebase (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Lær om vigtigheden af at have et ly, der kan beskytte mod ydre forhold. Design og byg jeres egen månebase.
Udvind vand fra månejord (Moon Camp) Undervisingsmateriale Esero
Lær om ændringer i materialers tilstand. Fortolk data og diskutér, hvordan tilstandsændringer er anderledes på månen sammenlignet med, hvad vi er vant til på jorden.
Niveau: 
Månefartøj (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Med månen som kontekst skal eleverne, ved brug af en lille motor og en solcelle, bygge et månefartøj, som er drevet af solenergi.
3...2...1 Lift-off! (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Design og byg jeres egne papirraketter! Lær hvad det kræver for at en raket er stabil, og beregn rakettens bane og hastighed.
Niveau: 
Astronautmad (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Hvilke planter er bedst egnede til at gro i rummet, og er de gode kilder til ernæring for astronauter? Lær om planter. Hvilke dele er spiselige, og hvad er egentlig forskellen på grøntsager, frugter og frø?
Niveau: 
Rumafgrøder (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Udforsk hvordan man kan dyrke planter i rummet, og hvilke faktorer der påvirker planters vækst. I seks øvelser opbygger eleverne en forståelse for, hvordan planter spirer og vokser.
Vand på Månen (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Hvor meget vand bruger du til dagligt? Denne aktivitet lægger op til at diskutere vandforbrug og genanvendelse både på jorden og i rummet.
Niveau: 
Love og regler på Månen (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Hvordan kan et fremtidigt samfund på månen fungere? Diskuter nogle af de organisatoriske og sociale egenskaber af en fremtidig koloni på månen og relatér disse til jeres eget lokalsamfund.
Niveau: 
Mission på Månen (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Klassekammeraterne giver hinanden kommandoer, der gør det muligt at navigere blindt rundt på månens overflade. Følg den fastlagte rute, undgå forhindringer, udfør missionerne og kom sikkert i mål.
Ballonraketten
Raketter bevæger sig i princippet fremad lidt på samme måde som en løbsk oppustet ballon. Bliv klogere på raketter ved at kigge nærmere på balloner og deres bevægelser.
Se på verden på en ny måde ved hjælp af billeder optaget med et infrarødt kamera. Eleverne arbejder med forskellige satellitbilleder, og ser styrken i at bruge infrarødt kamera.
Niveau: 
©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search/(offset)/200/(sortBy)/published?result_type=images&SearchText=ocean+ice
Undersøgelser af den arktiske havis og dens betydning for det globale klima. Eleverne får indblik i, hvordan isudbredelsen kan analyseres ved hjælp af tidsserier af satellitbilleder.
Niveau: 
©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search?SearchText=greenhouse+gases&result_type=images
Undersøgelser af global opvarmning. Eleverne lærer om nogle af konsekvenserne af en øget drivhuseffekt; smeltning af is på land og til havs samt om ændringer i albedo.
Niveau: 
©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search?SearchText=hurricane&result_type=images
Følg orkanen Matthew og analyser dens følger. Eleverne lærer, hvordan en orkan udvikles, og hvilken indflydelse ekstremt vejr kan have.
Niveau: 
©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search/(offset)/50/(sortBy)/published?result_type=images&SearchText=earth+seasons
Forståelse af årstiderne. En praktisk aktivitet, der sigter mod at lade eleverne udforske soljordsystemets indflydelse på årstiderne.
Niveau: 
Er der liv på planeten?
Observation og måling af vejrforhold. Eleverne bygger en lille meteorologistation og foretager målinger af regn, vindhastighed og lufttemperatur.
Niveau: 
Rumafgrøder (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Hvad er drivhuseffekten? Eleverne bygger en model for at forstå, hvad drivhuseffekten er, og diskuterer konsekvenserne af drivhusgasser.
Niveau: 
©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search/(sortBy)/published?result_type=images&SearchText=ocean+currents
Havstrømme og deres betydning for klimaet. Ved hjælp af multimedier lærer eleverne om havstrømme, og forstår vigtigheden af havstrømmenes monitorering.
Niveau: 
Byg din egen solovn
Kan man virkelig lave mad ved hjælp af solens stråler? Kan man lave røg og varm mad uden ild? Hvordan kan man koncentrere solens energi? Forsøget “Byg din egen solovn” kan bruges som en del af en projektuge.
Niveau: 
Naturfagligt forløb - "Atmosfærens betydning og energistrømme"
I naturfagene biologi, fysik/kemi og geografi skal eleverne på forskellig vis stifte bekendtskab med atmosfærens sammensætning og betydning. Fokus i dette projektforløb er en naturfaglig undersøgelse, der gør det muligt gennem en praktisk undersøgelse at belyse nogle af de spørgsmål, der rejser sig i arbejdet med “Atmosfærens betydning og energistrømme” og de læringsmål, som eleverne sammen med lærerne sætter.
Niveau: 
Plantedyrkning i SpaceX-rumkolonien
Milliardæren Elon Musk, der udviklede Tesla-bilen, har en vision om, at der bor 1 mio. mennesker på Mars om 50-100 år. En vigtig forudsætning for, at det kan lade sig gøre er, at det bliver muligt at dyrke afgrøder på Mars.
Niveau: 
Rummet Kalder: Liv i Rummet
Er der liv i rummet? Hvad er liv, og hvilke betingelser er der for liv? Det og mange andre spørgsmål – fra spekulationer til det rent faktuelle – kan du læse om i materialet.
Niveau: 
Raketter findes i mange størrelser og afskygninger, lige fra nytårsraketter til store rumraketter, som sendes til månen. I dette forsøg skal du bygge en affyringsrampe og din egen raket.
Leg med vægtløshed
Man tænker normalt på vægtløshed, som noget man kun kan opleve i rummet, men det er faktisk muligt at simulere vægtløshed her på jorden. I dette forsøg kun du på en meget simpel måde vise vægtløshed i en sodavandsflaske.
Niveau: 
Hvorfor tændes en nyfødt stjerne?
Har du nogensinde undret dig over, hvordan stjerner som vores egen sol er blevet så varme, at de begynder at brænde? Ved hjælp af en simpel cykelpumpe kan du få en lille idé om, hvad det er, der sker.
Viby_Gymnasium_Naturvidenskabsfestival_ ©Astra_foto_JakobDue.jpg
Eleverne præsenterer deres forslag til en plantekuvøse i en video til Elon Musk. De bruger deres undersøgelser som begrundelse for deres valg af materialer og udformning.
Niveau: 
Vintersol
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Månen om dagen
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Månefaser
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Sommersolen
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Varm Sol
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Solformørkelse
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Jordens rotation
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Månens mørke side
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Det ydre rum
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Månestøvler
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Rumvandring
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Måneskin
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Solens bevægelse
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Hvordan kan man skabe vægtløshed på jorden ved hjælp af droptowers, raketter og 0-G fly? I denne video gennemgår ScienceGuides vægtløshed.
Hvordan bliver man vægtløs ombord på et fly? Denne video er en del af serien ScienceGuides; et gratis initiativ, der skal bringe fysik ind på en anden måde i gymnasierne.
Science Guides undersøger hvad vægtløshed er. Hvad et kredsløb om jorden er, og hvordan man beregner hvilken hastighed man skal bevæge sig med, for at holde sig i kredsløbet
I denne video gennemgår Science Guides, hvordan man beregner tyngdekraft og tyngdeacceleration med formlen for massetiltrækning. Formålet er at undersøge om, der er tyngdekraft ude i rummet.
Alger i rummet
Alger er fremtidens rummad. I dette forsøg skal I producere alger og undersøge, hvordan man skaber de rigtige vækstbetingelser for dem.
Niveau: 
Robotic arm pillars
Byg og test en model af en robotarm og forstå, hvorfor en robotarm er et meget vigtigt værktøj, når man er ude i rummet.
Strøm fra sollys (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Byg en robothånd ud af pap, snor, sugerør og elastikker, og forstå hvordan knogler, muskler, sener og ledbånd fungerer.

ESERO DK er støttet af

Kontakt

ESERO Manager
Mariam ‘Maddy’ Tizar Hansson