Søg

Forside > aktiviteter > Hvordan genanvender astronauten den kop te, han drak i går?

Hvordan genanvender astronauten den kop te, han drak i går?

The JEM Water Recovery System demonstrates that potable water can be generated from urine.

I dette forløb skal eleverne arbejde med genbrug af vand og især vandrensning. På rumstationen genbruges lige nu 95% af alt det vand, som astronauterne bruger. De drikker bogstavelig talt den samme kop espresso hver dag. På en rumstation i kredsløb om Månen skal alt kunne genbruges – både vand fra toilet og bad, fra luften og fra madlavning. Og ligesom på Jorden er der begrænsede mængder af vand til rådighed. 

Gennem arbejdet med dette materiale kan eleverne anvende noget af den viden, de allerede har fra folkeskolen, og perspektivere problemstillingerne omkring vandrensning på rumstationen til de udfordringer, som de med deres faglighed møder her på jorden. Du kan inddrage arbejdet med FN´s Verdensmål nummer 6, Rent vand og Sanitet.

Hovedtanken med forløbet er at sætte eleverne over for denne komplekse udfordring: Hvordan kan vi lave en maskine, som kan hjælpe astronauterne med at genanvende vandet på fremtidens rumstation?

Eleverne skal arbejde med at forstå, hvorfor behandlingen af vand er en stor udfordring ude i rummet. De skal derefter undersøge forskellige metoder til at rense spildevand og derigennem overveje: Hvornår kan vandet genbruges som drikkevand, og hvad gør vi med resten? De skal undersøge forskellige metoder til vandrensning og forstå, hvad forskellen er på kemisk, biologisk og mekanisk rensning. I rummet er behovet stort, men også aktuelt på Jorden, hvor de som håndværkere spiller en central rolle i at reducere samfundets forbrug og gøre vandrensning intelligent. 

Slutteligt skal eleverne konstruere en model af et rensningsanlæg til fremtidens rumstation. De skal enten bygge modellen fysisk, vise den som en skitsetegning på en poster eller noget helt tredje. Det vigtige er, at eleverne bruger viden fra deres undersøgelser og anvender deres faglige viden og fagbegreber fra de vedlagte artikler, når de udfører deres arbejde. 

Forløbet kan evt. udvides med et besøg på det lokale vandværk og rensningsanlæg for at sammenfatte problemstillingen fra rumstationen med elevernes egen hverdag. Forløbet kan også bruges som en optakt til et forløb omkring “gråt vand”, hvor mange smarte løsninger kan bidrage til at reducere vores vandforbrug.

Undervisningsaktivitet
Fremtiden rumstation logo - Esero

Kategorier

Tema: Fremtidens rumstation
Niveau: EUD
Fag: Erhvervsinformatik, Fysik, Innovation, Teknologi
Varighed: 10 lektioner
Kernestof: Erhvervsinformatik: erhvervsrettet digital udvikling | Fysik: fysikkens bidrag til forståelse af naturfænomener og teknologi- og samfundsudvikling | Innovation: Innovative metoder | Teknologi: Idéudvikling og teknisk udvikling

Andre aktiviteter:

Skip to content