Forside > aktiviteter > Luftraket
Undervisningsaktivitet

Luftraket

Soyus rumraket - esero
Raketter findes i mange størrelser og afskygninger, lige fra nytårsraketter til store rumraketter, som sendes til månen. I dette forsøg skal du bygge en affyringsrampe og din egen raket.

Andre aktiviteter:

Kort vejledning på dansk med fokus på, hvordan du kan bruge Tinkercad til at lave 3D-designs med dine elever
Landbrug i rummet (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Lær om dyrkning af planter i rummet. Hvilke faktorer påvirker planters vækst? Og hvordan kan man egentlig dyrke planter i rummet?
Månefartøj (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Med månen som kontekst skal eleverne, ved brug af en lille motor og en solcelle, bygge et månefartøj, som er drevet af solenergi.
Netop projiceringer af Solen har været brugt til at studere Solen i flere hundrede år, og der findes mange optegnelser af solpletter, som er observeret gennem projiceringer. Solpletter er mørke områder på Solen, som skyldes en stor magnetisk aktivitet. Hvis du selv vil prøve kræfter med at lave en projektion af Solen, kan du lave en solformørkelses-kikkert, som er sikker at bruge.
Hvor er det vand på Mars?
Vand på jorden har dannet forskellige landskabsformer, og disse landskabsformer kan genfindes på andre planeter, hvilket indikerer, at der har været vand.
Månebase (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Lær om vigtigheden af at have et ly, der kan beskytte mod ydre forhold. Design og byg jeres egen månebase.
Vand på Månen (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Hvor meget vand bruger du til dagligt? Denne aktivitet lægger op til at diskutere vandforbrug og genanvendelse både på jorden og i rummet.
Love og regler på Månen (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Hvordan kan et fremtidigt samfund på månen fungere? Diskuter nogle af de organisatoriske og sociale egenskaber af en fremtidig koloni på månen og relatér disse til jeres eget lokalsamfund.
Se på verden på en ny måde ved hjælp af billeder optaget med et infrarødt kamera. Eleverne arbejder med forskellige satellitbilleder, og ser styrken i at bruge infrarødt kamera.
©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search/(offset)/200/(sortBy)/published?result_type=images&SearchText=ocean+ice
Undersøgelser af den arktiske havis og dens betydning for det globale klima. Eleverne får indblik i, hvordan isudbredelsen kan analyseres ved hjælp af tidsserier af satellitbilleder.
©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search?SearchText=hurricane&result_type=images
Følg orkanen Matthew og analyser dens følger. Eleverne lærer, hvordan en orkan udvikles, og hvilken indflydelse ekstremt vejr kan have.
©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search/(offset)/50/(sortBy)/published?result_type=images&SearchText=earth+seasons
Forståelse af årstiderne. En praktisk aktivitet, der sigter mod at lade eleverne udforske soljordsystemets indflydelse på årstiderne.
Rumafgrøder (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Hvad er drivhuseffekten? Eleverne bygger en model for at forstå, hvad drivhuseffekten er, og diskuterer konsekvenserne af drivhusgasser.
©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search/(sortBy)/published?result_type=images&SearchText=ocean+currents
Havstrømme og deres betydning for klimaet. Ved hjælp af multimedier lærer eleverne om havstrømme, og forstår vigtigheden af havstrømmenes monitorering.
Byg din egen solovn
Kan man virkelig lave mad ved hjælp af solens stråler? Kan man lave røg og varm mad uden ild? Hvordan kan man koncentrere solens energi? Forsøget “Byg din egen solovn” kan bruges som en del af en projektuge.
Naturfagligt forløb - "Atmosfærens betydning og energistrømme"
I naturfagene biologi, fysik/kemi og geografi skal eleverne på forskellig vis stifte bekendtskab med atmosfærens sammensætning og betydning. Fokus i dette projektforløb er en naturfaglig undersøgelse, der gør det muligt gennem en praktisk undersøgelse at belyse nogle af de spørgsmål, der rejser sig i arbejdet med “Atmosfærens betydning og energistrømme” og de læringsmål, som eleverne sammen med lærerne sætter.
Plantedyrkning i SpaceX-rumkolonien
Milliardæren Elon Musk, der udviklede Tesla-bilen, har en vision om, at der bor 1 mio. mennesker på Mars om 50-100 år. En vigtig forudsætning for, at det kan lade sig gøre er, at det bliver muligt at dyrke afgrøder på Mars.
Rummet Kalder: Liv i Rummet
Er der liv i rummet? Hvad er liv, og hvilke betingelser er der for liv? Det og mange andre spørgsmål – fra spekulationer til det rent faktuelle – kan du læse om i materialet.
Leg med vægtløshed
Man tænker normalt på vægtløshed, som noget man kun kan opleve i rummet, men det er faktisk muligt at simulere vægtløshed her på jorden. I dette forsøg kun du på en meget simpel måde vise vægtløshed i en sodavandsflaske.
Vintersol
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Månen om dagen
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Månefaser
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Sommersolen
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Varm Sol
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Solformørkelse
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Jordens rotation
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Månens mørke side
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Det ydre rum
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Månestøvler
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Rumvandring
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Måneskin
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Solens bevægelse
Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Science Guides undersøger hvad vægtløshed er. Hvad et kredsløb om jorden er, og hvordan man beregner hvilken hastighed man skal bevæge sig med, for at holde sig i kredsløbet
Er der liv på planeten?
I denne video gennemgår Science Guides, hvordan man beregner tyngdekraft og tyngdeacceleration med formlen for massetiltrækning. Formålet er at undersøge om, der er tyngdekraft ude i rummet.
Alger i rummet
Alger er fremtidens rummad. I dette forsøg skal I producere alger og undersøge, hvordan man skaber de rigtige vækstbetingelser for dem.
Robotic arm pillars
Byg og test en model af en robotarm og forstå, hvorfor en robotarm er et meget vigtigt værktøj, når man er ude i rummet.
Skip to content