Forside > aktiviteter > Næsen højt oppe i himlen
Undervisningsaktivitet

Næsen højt oppe i himlen

Er der liv på planeten?
Observation og måling af vejrforhold. Eleverne bygger en lille meteorologistation og foretager målinger af regn, vindhastighed og lufttemperatur.

 

 

Andre aktiviteter:

Rumafgrøder (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Hvad er drivhuseffekten? Eleverne bygger en model for at forstå, hvad drivhuseffekten er, og diskuterer konsekvenserne af drivhusgasser.
©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search/(offset)/50/(sortBy)/published?result_type=images&SearchText=earth+seasons
Forståelse af årstiderne. En praktisk aktivitet, der sigter mod at lade eleverne udforske soljordsystemets indflydelse på årstiderne.
©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search?SearchText=hurricane&result_type=images
Følg orkanen Matthew og analyser dens følger. Eleverne lærer, hvordan en orkan udvikles, og hvilken indflydelse ekstremt vejr kan have.
©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search/(offset)/200/(sortBy)/published?result_type=images&SearchText=ocean+ice
Undersøgelser af den arktiske havis og dens betydning for det globale klima. Eleverne får indblik i, hvordan isudbredelsen kan analyseres ved hjælp af tidsserier af satellitbilleder.
Se på verden på en ny måde ved hjælp af billeder optaget med et infrarødt kamera. Eleverne arbejder med forskellige satellitbilleder, og ser styrken i at bruge infrarødt kamera.
©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search/(sortBy)/published?result_type=images&SearchText=ocean+currents
Havstrømme og deres betydning for klimaet. Ved hjælp af multimedier lærer eleverne om havstrømme, og forstår vigtigheden af havstrømmenes monitorering.