Forside > aktiviteter > Næsen højt oppe i himlen

Undervisningsaktivitet

Næsen højt oppe i himlen

Er der liv på planeten?
Observation og måling af vejrforhold. Eleverne bygger en lille meteorologistation og foretager målinger af regn, vindhastighed og lufttemperatur.

 

 

Andre aktiviteter:

Rumafgrøder (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero
Hvad er drivhuseffekten? Eleverne bygger en model for at forstå, hvad drivhuseffekten er, og diskuterer konsekvenserne af drivhusgasser.
Niveau: 
©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search/(offset)/50/(sortBy)/published?result_type=images&SearchText=earth+seasons
Forståelse af årstiderne. En praktisk aktivitet, der sigter mod at lade eleverne udforske soljordsystemets indflydelse på årstiderne.
Niveau: 
©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search?SearchText=hurricane&result_type=images
Følg orkanen Matthew og analyser dens følger. Eleverne lærer, hvordan en orkan udvikles, og hvilken indflydelse ekstremt vejr kan have.
Niveau: 
©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search?SearchText=greenhouse+gases&result_type=images
Undersøgelser af global opvarmning. Eleverne lærer om nogle af konsekvenserne af en øget drivhuseffekt; smeltning af is på land og til havs samt om ændringer i albedo.
Niveau: 
©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search/(offset)/200/(sortBy)/published?result_type=images&SearchText=ocean+ice
Undersøgelser af den arktiske havis og dens betydning for det globale klima. Eleverne får indblik i, hvordan isudbredelsen kan analyseres ved hjælp af tidsserier af satellitbilleder.
Niveau: 
Se på verden på en ny måde ved hjælp af billeder optaget med et infrarødt kamera. Eleverne arbejder med forskellige satellitbilleder, og ser styrken i at bruge infrarødt kamera.
Niveau: 
©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search/(sortBy)/published?result_type=images&SearchText=ocean+currents
Havstrømme og deres betydning for klimaet. Ved hjælp af multimedier lærer eleverne om havstrømme, og forstår vigtigheden af havstrømmenes monitorering.
Niveau: 

ESERO DK er støttet af

Kontakt

ESERO Manager
Mariam ‘Maddy’ Tizar Hansson