Gå til hovedindhold

Geodata for udskolingslærere - Undervis i geografi med satellitbilleder

Bliv inspireret til at bruge geodata i undervisningen og se Covid-19, skovrydning, skovbrande, is-udbredelse og meget andet fra rummet.
Lær eleverne at lave undersøgelser med geodata.

Der er et uudnyttet potentiale, og en stor interesse, hos grundskolelærere for opkvalificering i at bruge geodata i undervisningen, ikke kun i naturfag, men også i fx samfundsfag og historie. Derfor har Københavns Professionshøjskole sammen med ESERO Denmark udviklet et lærerkursus i geodata til udskolingsniveauet.

Geodata kan tilgås på mange måder. Alene Google Earth rummer store muligheder for at undersøge lokale og globale forhold fra luften, men også den europæiske rumfartsorganisation ESA’s EO Browser kan kvalificere satellitdata.

Historiske data eller relevante brændpunkter globalt kan undersøges med satellitdata og aktiviteterne kan således understøtte elevernes undersøgelseskompetence, it-kompetence og teknologikompetence samt udnyttes som løftestang til at udforske, hvordan eksempelvis FN’s klimamål kan bruges i praksis og indgå i undervisningen.

Fænomener som skovrydning, skovbrande, arealudnyttelse, tørke, oversvømmelse, orkaner, isudbredelse og andre regionale og lokale forhold vedr. vegetationsændringer og andre landskab- og bebyggelsesændringer af natur- og kulturgeografisk karakter og meget mere kan indgå som tværfaglige elementer i fællesfaglige forløb frem mod den fællesfaglige naturfagsprøve.

Kursets formål er at tilbyde et inspirerende forløb om geodata med eksempler til udskolingslærere med fokus på de fire naturfaglige kompetencer og metoder i naturfag generelt og specifikt geografiske redskaber såsom Geografiske Informations Systemer (GIS), brug af geodata konkret, herunder redskaberne ESA’s EO Browser primært og Google Earth sekundært.

Kurset veklser mellem kollegial erfaringsudveksling og feedback baseret på afprøvning af praksiseksempler.

Underviser
Lektor i Geografi, Peter Mikael Hansen, Københavns Professionshøjskole.