Gå til hovedindhold

Geodata i udskolingen

Geodata kan tilgås på mange måder. Alene Google Earth rummer store muligheder for at undersøge lokale og globale forhold fra luften, men også den europæiske rumorganisation ESA’s EO Browser kan kvalificere satellitdata med udflugter i lokalområdet, fx kan jordprøver sammenholdes med historiske kort over tørke i området den forløbne sommer. Historiske data eller relevante brændpunkter globalt kan undersøges med satellitdata og undervisningsaktiviteterne kan således understøtte elevernes undersøgelseskompetence, it-kompetence og teknologikompetence samt udnyttes som løftestang til at udforske, hvordan FN’s klimamål kan bruges i praksis og indgå i undervisningen. Fænomener som skovrydning, arealudnyttelse, tørke, oversvømmelse, befæstede arealer, lokal afledning af regnvand, lysmængde i geografiske områder, vegetationsændringer, landskabsændringer både af natur- og kulturgeografisk karakter og meget mere kan indgå som tværfaglige elementer i fælles faglige forløb frem mod den fællesfaglige naturfagsprøve.

Formål

Kursets formål er at tilbyde et inspirerende forløb om geodata med materialer til udskolingslærere med fokus på de fire naturfaglige kompetencer og metoder i naturfag generelt og specifikt geografiske redskaber såsom Geografiske Informations Systemer (GIS), brug af geodata konkret, herunder redskaberne ESA’s EO Browser og Google Earth.

Målgruppe

Udskolingslærere i naturfag, samfundsfag eller andre fag, hvor geodata synes relevant i undervisningen.

Underviser og kursusudbyder

Peter Mikael Hansen, Københavns Professionshøjskole.

Kurset udbydes i samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole, ESERO Denmark og Naturvidenskabernes Hus.

Tilmelding og pris

Kurset er gratis. Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristen, og ved manglende fremmøde opkræves tilmeldte personer et gebyr på 500 kr.

Tilmeldingsfristen er 14 dage før kursusafholdelse, dvs. 26. april hhv. 20. september.

Tilmeld dig ved at skrive en mail med emnefeltet: Geodatakursus til kontakt@nvhus.dk.

Aktiviteter

2 heldagskurser, der kan tages enkeltvis, eller følges begge kursusdage med mulighed for kollegial erfaringsudveksling og feedback baseret på afprøvning på egen klasseundervisning imellem de to kurser.

De to kurser finder sted i Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro, på datoerne

Fredag den 10. maj 8.30-14.30 og fredag den 4. oktober, 8.30-14.30.

Kurset tænkes i øvrigt udbredt til andre af landets kommuner i 2020.

Program

Programmet for kurset sendes ud, så snart det er færdigudviklet.

Kursusmateriale

Kursusmateriale stilles til rådighed for andre lærere på esero.dk efter kursets afholdelse i maj i det omfang det giver mening som ressourcemateriale med direkte undervisningsværdi.