Gå til hovedindhold

Deltag i skoleprojektet Klimadetektiver

Satellit: Landsat-7 © USGS/ESA

Skoleprojektet Klimadetektiverne er for elever mellem 8 og 15 år

ESA inviterer skolelærere og -elever mellem 8 og 15 år til at deltage i ESA’s skoleprojekt Klimadetektiver, der begynder i oktober 2019 og løber gennem det meste af skoleåret. Hold af elever opfordres til, med støtte fra deres lærere, at ‘gøre en forskel’: at identificere et lokalt klimaproblem, undersøge det ved hjælp af satellitbilleder eller undersøge jordobservationsdata, og derefter foreslå en måde, hvormed problemet kan overvåges eller mindskes.

Eksperter inden for jordobservation og klima fra ESA’s klimakontor vil støtte holdene på vigtige områder i projektet og give dem skriftlig feedback på deres forskningsplan. Holdene kan også forbindes online med en forsker, der kan give holdene inspiration til deres praktiske arbejde. Alle de deltagende hold skal dele deres undersøgelsesresultater online.

Inspirationsmateriale til lærere

På ESA Education's hjemmeside kan lærerne finde inspirerende ressourcer til at engagere eleverne til at lære om Jordens klima, og hvordan man overvåger vores planet fra rummet.

ESERO Denmark sørger for oversættelse af grundskolens inspirationsmateriale til dansk, mens der desværre ikke har været ressourcer til at oversætte materiale for de ældste elevgrupper, som derfor er bibeholdt på engelsk. Dele af materialet er udfærdiget af Geografilærerforeningen, som har lagt et enormt arbejde i det fagdidaktiske materiale.

Find selv yderligere (engelsksproget) inspirationsmateriale her.

Tilmelding

  • Læs mere og find opgaverne her
  • Tilmelding sker ved mail til ESERO Denmarks koordinator, Simon Olling Rebsdorf, på mail sor@nvhus.dk
  • Se kravene for projektplanen i punkt 2, trin 1 i guidelines i boksen til højre.

Overblik over ESA Klimadetektiverne

ESA’s projekt Klimadetektiver består af fire trin, som eleverne gennemfører. Tabel 1 giver en oversigt over projektets forskellige trin og tidslinje:

Tabel 1: Trin og tidslinje i ESA-skoleprojektet Klimadetektiver 2019-2020.

Trin 1 – Identificér et klimaproblem

beg.. oktober 2019 –  medio november 2019

Eksperter vurderer undersøgelsesplanen

 

Få feedback fra eksperter

medio november 2019 – beg. januar 2020.


medio januar 2020

Trin 2 – Indsaml data og analyseresultater

medio januar 2020 – medio april 2020

Møde med forskeren (online)Februar 2020

Trin 3 – Gør en forskel

Handling, der kan reducere problemet

 

Medio april - medio maj 2020

Del jeres konklusioner og handlinger med ESA Climate Detectives-samfundet

Ult. april - medio maj 2020

Deltag i den endelige online event med ESA videnskabsfolkUlt. maj 2020