Gå til hovedindhold

Klimadetektiverne

Tilmeld din klasse og få hjælp til at undersøge klimaproblemer, så vi kan være sammen om at undersøge vores jord og passe på den.


ESERO Danmark og geografilærerforeningen inviterer mellemtrin og udskolingen til at være i forløbet Klimadetektiver, hvor klasserne får hjælp til at:

  • Identificere et lokalt klimaproblem
  • Undersøge det ved hjælp af satellitbilleder eller undersøge jordobservationsdata
  • Foreslå en måde, hvormed problemet kan overvåges eller mindskes
  • Få løbende sparring og support til jeres projekt og brug af satellitbilleder og data fra danske eksperter
  • Få feedback til klassen fra internationale eksperter fra ESA.

Lad os samarbejde om at passe på vores jord! 

Tidsplan og deltagelseskrav


Herunder ses tidsplanen for Klimadetektiver og de tre faser, som klasserne gennemfører.

Tidsplanen uddybes i filen Guidelines hvor der også findes en beskrivelse af de krav til indsendelse af jeres undersøgelse, som skal opfyldes for at få feedback fra forskerne.

Online lærerkursus d. 2. november 2020, hvor der introduceres til at bruge satellitbilleder i undervisningen og gives inspiration til vejlede eleverne i at lave en klimaundersøgelse. Herfter evt. sparringsmøder efter aftale. Læs mere om kurset.

Tilmeld klasser til Klimadetektiverne senest d. 30. november 2020
ved at sende en mail til Janus Halkier, jha@nvhus.dk, tlf. 61 28 81 55.

Fase 1 – Identificér et klimaproblem og indsend det
17. september 2020 – 30. november 2020.
Eksperter fra Danmark vurderer undersøgelsesplanen og giver feedback.

Fase 2 – Indsaml data og analyseresultater
1. december 2020 - 18. april 2021
Spørg en forsker - møde med forskeren (online) i februar 2021.

Fase 3 – Gør en forskel
19. april 2021 - 19. maj 2021
Foreslå en handling, der kan reducere problemet.

Del jeres konklusioner og handlinger med ESA Climate Detectives-samfundet, få feedback på jeres endelige projekt i juni 2021.
Deltag evt. i den endelige online event med ESA videnskabsfolk (dato ikke fastlagt).

Klimadetektivernes undervisningsmateriale

Som et supplement til at eleverne skal lave egen klimaundersøgelse, er der udviklet en række undervisningsforløb, som frit kan benyttes til undervise i relevante faglige begreber med aktivitetsforslag på klassetrin og fag.

Forløbet er et spændende tilbud til undervisningen i klima i mellemtrin og uskoling, hvor klasserne får hjælp til at benytte aktuelle data om klima og være i dialog med eksperter inden for jordobservation og klima fra både den danske geografilærerforening og ESA’s klimakontor.