Forside > kurser > Satellitbilleder i fællesfaglige forløb i udskolingen

Lærerkursus

Satellitbilleder i fællesfaglige forløb i udskolingen

Bliv inspireret til at anvende satellitbilleder i fællesfaglige forløb i udskolingen. Med satellitdata kan eleverne for eksempel overvåge skovrydning, gletsjere, tørke, oversvømmelse, byudvikling, måle forurening af atmosfæren, og meget mere.
Satellitbillede - Jungle i brand i Mato Grosso i Brasilien

Bliv inspireret til at anvende satellitbilleder i fællesfaglige forløb i udskolingen

Med satellitdata kan eleverne f.eks. overvåge skovrydning, gletsjere, tørke, oversvømmelse, byudvikling og måle forurening af atmosfæren og meget mere.

Undervisningsaktiviteterne kan understøtte elevernes undersøgelseskompetence, it-kompetence og teknologiforståelse samt udnyttes som en løftestang til at udforske, hvordan FN’s Verdensmål kan indgå i undervisningen.

I lærer f.eks. at undersøge ødelæggelsen af den tropiske regnskov, hvor man flere steder dræner vandet bort fra regnskoven og brænder den af.

Satellitter tager hver dag billeder af mange ødelæggelser. Lær at finde disse billeder med EO-browseren, Den Europæiske Rumorganisation ESA’s jordobservations-browser, som med deres uddannelsessider gør geodata tilgængelige for skoleelever. Med Education Mode på får eleverne vejledning af forskerne.

Målgruppe

Målgruppen for dette kursus er naturfagslærere i udskolingen.

 

Læringsmål/faglige mål

Formålet med kurset er følgende:

  • Eleven kan designe og gennemføre undersøgelser om Jordens ressourcer (Fy-ke)
  • Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til klimaændringer og global opvarmning (Geo)
  • Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer (Bio)

 

Udbytte

  1. Du lærer at bruge EO-browseren
  2. Du lærer at inddrage EO-browseren som et undersøgelsesredskab for eleverne
  3. Engagere eleverne i naturfag og i at komme med forslag til løsning af klimakrisen.

 

Tid og sted

Kurset afholdes online over 2 x 2 timer:

  • Mandag den 9. maj 2022 kl. 14 – 16 og tirsdag den 17. maj 2022 kl. 14-16

Tilmelding

Tilmelding sker ved mail til Carsten carsten.skovgaard.andersen@gmail.com senest torsdag den 5. maj 2022

Arrangør

Danmarks Fysik- og Kemilærerforening

ESERO DK er støttet af

Kontakt

ESERO Manager
Mariam ‘Maddy’ Tizar Hansson
– 2248 1769
 
Torben Winberg