Forside > kurser > Satellitbilleder i fællesfaglige forløb i udskolingen

Lærerkursus

Satellitbilleder i fællesfaglige forløb i udskolingen

Bliv inspireret til at anvende satellitbilleder i fællesfaglige forløb i udskolingen. Med satellitdata kan eleverne for eksempel overvåge skovrydning, gletsjere, tørke, byudvikling og måle forurening af atmosfæren.
Satellitbillede - Jungle i brand i Mato Grosso i Brasilien

Bliv inspireret til at anvende satellitbilleder i fællesfaglige forløb i udskolingen

Med satellitdata kan eleverne f.eks. overvåge skovrydning, gletsjere, tørke, oversvømmelse, byudvikling og måle forurening af atmosfæren. De kan billedbehandle med infrarødt lys.

Undervisningsaktiviteterne kan understøtte elevernes undersøgelseskompetence, it-kompetence og teknologiforståelse samt udnyttes som en løftestang til at udforske, hvordan FN’s Verdensmål kan indgå i undervisningen.

I lærer f.eks. at undersøge ødelæggelsen af den tropiske regnskov, hvor man flere steder dræner vandet bort fra regnskoven og brænder den af.

Satellitter tager hver dag billeder af mange ødelæggelser. Lær at finde disse billeder med EO-browseren, Den Europæiske Rumorganisation ESA’s jordobservations-browser, som med deres uddannelsessider gør geodata tilgængelige for skoleelever. Med Education Mode på får eleverne vejledning af forskerne.

Vi eksperimenterer med infrarødt lys, drivhuseffekt, isolering og albedo.

 

Målgruppe

Målgruppen for dette kursus er lærere i udskolingen.

 

Læringsmål/faglige mål

Formålet med kurset er følgende:

  • Eleven kan designe og gennemføre undersøgelser om Jordens ressourcer (Fy-ke)
  • Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til klimaændringer og global opvarmning (Geo)
  • Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer (Bio)

 

Udbytte

  1. Du lærer at bruge EO-browseren
  2. Du lærer at inddrage EO-browseren som et undersøgelsesredskab for eleverne

Engagere eleverne i naturfag og i at komme med forslag til løsning af klimakrisen.

 

Tid og sted

Kurset afholdes:

  • Tirsdag den 6. september 2022 kl. 9 – 14
  • Naturvidenskabernes Hus, P. E. Eriksens Vej 1, 8850 Bjerringbro

Tilmelding

Tilmelding sker ved mail til Carsten carsten.skovgaard.andersen@gmail.com

Arrangør

Danmarks Fysik- og Kemilærerforening

ESERO DK er støttet af

Kontakt

ESERO Manager
Mariam ‘Maddy’ Tizar Hansson
– 2248 1769
 
Torben Winberg