Forside > kurser > Satellitbilleder i fællesfaglige forløb i udskolingen

Lærerkursus

Satellitbilleder i fællesfaglige forløb i udskolingen

Bliv inspireret til at anvende satellitbilleder i fællesfaglige forløb i udskolingen. Med satellitdata kan eleverne for eksempel overvåge skovrydning, gletsjere, tørke, oversvømmelse, byudvikling, måle forurening af atmosfæren og meget mere.
©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search/(sortBy)/published?result_type=images&SearchText=ocean+currents

Brug satellitbilleder i fællesfaglige forløb

Undervisningsaktiviteterne kan understøtte elevernes undersøgelseskompetence, it-kompetence og teknologiforståelse samt udnyttes som en løftestang til at udforske, hvordan FN’s Verdensmål kan indgå i undervisningen.

I lærer for eksempel at undersøge ødelæggelsen af den tropiske regnskov, hvor man flere steder dræner vandet bort fra regnskoven. Derefter brænder man skoven af. Der, hvor skoven består på tørvejord, kommer skovbunden til at brænde i flere meters dybde.

Satellitter tager hver dag billeder af mange ødelæggelser. Lær at finde disse billeder med EO-browseren, Den Europæiske Rumorganisation ESA’s jordobservations-browser, som med deres uddannelsessider gør geodata tilgængelige for skoleelever. Med Education Mode på får eleverne vejledning af forskerne.

Program og målgruppe

Mandag den 23. august 2021 kl. 14.00 – 16.00

 1. Kort indledning om den tropiske regnskov og om afskovningen – Erland Andersen
 2. Oplæg om at bruge EO Browseren som et undersøgelsesredskab i alle naturfagene – Carsten https://www.sentinel-hub.com/explore/eobrowser/

  A) At oprette sig.

  B) At se eksempler på forskernes undersøgelser i nogle af de 12 temaer i Education Mode. I temaet ”vegetation og skovbrug” vises bar jord og olie-plantager, hvor der tidligere var regnskov. I temaet ”Wildfires” vises billeder af skovbrande. I temaet ”Oversvømmelse og Tørke” vises fx erotion af afskovede områder. Vi ser også billeder af tørke i Danmark. Ved hjælp af Vegetations indekset ses også tilfælde af algeblomstring i Østersøen. I temaet ”Undersøgelser om forandringer over tid” observerer vi gletcheres tilbagetrækning, koralrevenes afblegning, byernes vækst og meget andet. I andre temaer vises undersøgelser af orkaner, vulkaner, forureningen af atmosfæren, landbrugets udvikling og meget andet. Forskerne har skrevet korte tekster til hver undersøgelse.

  C) Hvordan søger man selv? I hvert tema kan man selv lave sine egne undersøgelser. Forskerne har lagt bestemte visninger, der er nyttige i hvert tema. Ved at bruge disse visninger på sine satellitbilleder, kan man tydeligt vise fænomenerne. I hvert tema bliver man også vejledt i hvilken satellit, man skal anvende til hvilke undersøgelser. På den måde får man vejledning, så at man lettere kan komme i gang med at gøre interessante undersøgelser. I mange tilfælde kan man vise klimaforandringer. På den måde kan læreren give sine elever nye redskaber, når de arbejder som klimadetektiver i fællesfaglige temaer.

 3. Hver kursusdeltager vælger et tema som hun eller han vil undersøge med EO-Browseren. Kursisterne kan on line få vejledning af oplægsholderen. I ugen efter kurset arbejder hver lærer videre med sine undersøgelser. Her vil der også være mulighed for at søge vejledning hos oplægsholderen. Der vil også være mulighed for at gøre enklere undersøgelser med: https://earthengine.google.com/timelapse/ . Disse vil kunne bruges af elever både i udskolingen og på mellemtrinnet.
 4. Vejledninger findes her: https://www.boernafgalileo.dk/skriv.htm
 5. Klimadetektiverne: Flere gode undervingsmaterialer findes her: https://esero.dk/aktiviteter/drivhuseffekten-og-dens-betydning/

 

Tirsdag den 31. august 2021 kl. 14.00 – 16.00

 1. En kort opsamling af undersøgelserne.
 2. Kursisterne skiftes til at dele deres skærme og præsentere deres undersøgelser med satellitbilleder.
 3. Debat om mulighederne i undervisningsprojekter.
 4. Videre arbejde
 5. Dannelse af et lærer-netværk til inspiration af hinanden.

 

Målgruppen for dette kursus er naturfagslærere i grundskolens udskoling.

Læringsmål/faglige mål

Formålet med kurset er følgende:

 • Eleven kan designe og gennemføre undersøgelser om Jordens ressourcer (Fy-ke)
 • Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til klimaændringer og global opvarmning (Geo)
 • Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer (Bio)

Tid og sted

Kurset bliver afholdt over to dage:

 • Mandag den 23. august 2021 kl. 14 – 16
 • Tirsdag den 31. august 2021 kl. 14 – 16

Tilmelding

Tilmelding sker ved mail til Carsten carsten.skovgaard.andersen@gmail.com

Arrangør

Danmarks Fysik- og Kemilærerforening

ESERO DK er støttet af

Kontakt

ESERO Manager
Tina Ibsen
tina@tinaibsen.dk
ESERO Manager
Pia Maria Lie
pml@piamarialie.dk