Gå til hovedindhold

Mission rumfart i klasseværelset

Hvis det skal lykkes at øge interessen for de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, skal der sættes ind i de første led af fødekæden: Grundskolen og ungdomsuddannelserne. ESERO Danmark bygger videre på succesen med den danske rummission, hvor Andreas Mogensen som den første danske astronaut arbejdede på den europæiske rumstation.

Her tog det skolerettede projekt Rumrejsen 2015 udgangspunkt i Andreas Mogensens IRISS-mission til den europæiske rumstation. Projektet har haft stor indflydelse på, at både danske lærere og deres elever er blevet interesseret i rumfarten som et spændende afsæt for naturfagsundervisningen - ikke mindst pigerne har vist større interesse for astronomi end for andre science-fag.

Projektet har også styrket et netværk mellem de partnere, der har været involveret i at udvikle undervisningen om rumfart, og det er med afsæt i disse, at der nu skabes et stærkt ESERO i Danmark.

Officiel opstart af ESERO Danmark

Et nyt ESERO-kontor blev officielt søsat onsdag den 22. november 2017 på Mærsk McKinney Møllers Videncenter i Sorø. Her deltogb bl.a. Andreas Mogensen og repræsentanter for partnerorganisationerne. Bag arrangementet står ESA, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Naturvidenskabernes Hus og Astra. 


En del af medlemmerne af ESERO Denmark netværket (foto: Jakob Vind).

"Vi er meget glade for, at ESERO Denmark nu er en realitet. Vi ser gode muligheder for samarbejde mellem organisationer, der arbejder med uddannelse inden for teknologi og naturvidenskab, og i Astra er vi glade for at kunne bidrage til det. Desuden ser vi science-uddannelse med fokus på rummet som en oplagt måde at engagere og motivere eleverne i spændende og tværfaglig problemløsning," udtalte Mikkel Bohm, direktør for Astra.

Med Danmark tæller ESERO-netværket nu 12 kontorer, der dækker 14 lande, der alle bruger rumkonteksten til at understøtte undervisning og læring af videnskab og teknologi i folkeskolen.


Kai-Uwe Schrogl under ESERO Denmark launch-begivenheden (foto: Jakob Vind).

"ESERO er et projekt, der sigter mod at imødekomme hvert lands særlige behov," sagde Kai-Uwe Schrogl, ESA's Chief Strategy Officer. "Vi mener, at den bedste måde at opnå dette på er at samarbejde med de velkendte nationale STEM-uddannelsesinstitutioner for at nå eleverne på en måde, der er skræddersyet til de nationale læseplaner. At skabe plads som en stærk inspirerende kontekst i danske klasseværelser vil bidrage til at opretholde STEM-uddannelsens fremtid og de væsentlige behov i vores vidensamfund. ESA er dybt engageret i at inspirere yngre generationer og bidrager til at udvikle den videnskabelige og tekniske arbejdsstyrke i morgen."

Peter Sloth, leder af rumsafdelingen i Uddannelses- og Videnskabsministeriet, fremhævede ved åbningen den store betydning af at oprette en national ESERO i Danmark: "Vores engagement i skabelsen af ESERO Danmark er, at rummet har vist sig at være særligt inspirerende for unge mennesker. Så vi håber og tror på, at oprettelsen af ESERO Danmark yderligere kan lette og inspirere STEM-lærere, der allerede arbejder hårdt for at øge elevernes interesse for de tekniske og naturvidenskabelige fag."

Læs nyheden fra ESA's Teacher's Corner om Danmarks indtræden i ESERO som selvstændig nation.

Tidlig indsats er vigtig

ESERO Danmarks udfordring er at øge interessen for de natur- og teknisk-videnskabelige uddannelser gennem undervisning i rumrelaterede emner. Folkeskolen er det første led i fødekæden til det videregående uddannelsessystem. Det har derfor stor betydning, at interessen for naturvidenskab og teknologi vækkes og styrkes allerede fra starten i folkeskolen, og at interessen holdes ved lige hele vejen op gennem uddannelseskæden.

ESA’s skoleindsats, ESERO (European Space Education Resource Office), udarbejder løbende efteruddannelse til lærere, undervisningsmaterialer og konkurrencer, der styrker lærernes viden om og undervisning i astronomi og rumfart. ESERO Danmark har bl.a. til opgave at målrette, tilpasse og supplere dette materiale, så det harmonerer med de danske pensumkrav, læreplaner og undervisningens struktur i øvrigt.

Danske virksomheder i rummet

En national strategi om at øge Danmarks engagement i rumfart har som mål, at danske virksomheder kan byde ind med teknologi, knowhow mm. ESA har derfor også åbnet op for skole-virksomhedssamarbejder. Det glæder Simon Olling Rebsdorf fra Naturvidenskabernes hus, som har påtaget sig hvervet som ESERO Danmarks manager.

“Naturvidenskabernes Hus har jo skole-virksomhedssamarbejde som sit vigtigste nicheområde, og internationalt har ESERO også fokus på dette område - project manager Clara Cruz Niggebrugge fremhæver skole-virksomhedssamarbejde og andre samarbejdsaktiviteter mellem skoler og industri som særligt motiverende hos børn og unge. Så det er oplagt,” siger Simon Olling Rebsdorf.

ESERO Danmark-netværket

ESERO Denmark er et dansk ressourcecenter for lærerkurser og undervisningsaktiviteter omkring astronomi og rumfart. Bag initiativet står ESA og Uddannelses- og forskningsministeriet. ESERO Denmark er forankret hos Astra og koordineres af Naturvidenskabernes Hus. I styregruppen sidder desuden Tycho Brahe Planetariet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Derudover bidrager en lang række interessenter til arbejdet, heriblandt:

Gomspace, Ascend XYZ, Kildeskolen, Geografilærerforeningen, Fysiklærerforeningen, Aalborg Universitet, DTU Space, Aarhus Universitet, Science Museerne, Brorfelde Observatoriet, Absalon (University College Copenhagen), Center for Undervisningsmidler, Insero og Kroppedal Museum, Dansk Selskab for rumfartsforskning, Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet.