Hack an exoplanet

Hack an Exoplanet er et forløb rettet mod gymnasiale uddannelser.

Guide til Tinkercad

Kort vejledning på dansk med fokus på, hvordan du kan bruge Tinkercad til at lave 3D-designs med dine elever

Introduktion til satellitkommunikation

Hæfte med otte kapitler om satellitkommunikation til forløb om DISCO-projektet

Den Internationale Rumstation, ISS Esero

Astro Pi

Design et eksperiment i rummet. Om bord på den internationale rumstation ISS er to microcomputere med tilhørende sensorer som elever kan få lov til at programmere.

Vejledning til undersøgelser med geodata

Vejledning i brug af EO Browser og masser af øvelser for alle klassetrin.

Elevundersøgelser med infrarød stråling

Forskellige aktiviteter til elever om infrarød stråling.

Landbrug i rummet (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero

Landbrug i Rummet

Lær om dyrkning af planter i rummet. Hvilke faktorer påvirker planters vækst? Og hvordan kan man egentlig dyrke planter i rummet?

Månefartøj (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero

Månefartøj

Med månen som kontekst skal eleverne, ved brug af en lille motor og en solcelle, bygge et månefartøj, som er drevet af solenergi.

Modelraketmotor

Bestemmelse af en raketmotors udstødningsfart

Vejledning til lærere, der ønsker at bestemme udstødningsfarten for en modelraketmotor ved udmåling af thrustkurve.

Bogen “Fysik i rummet”

Facitliste, supplerende litteratur, øvelsesvejledninger, m.m.

Lav din egen solformørkelses-kikkert

Netop projiceringer af Solen har været brugt til at studere Solen i flere hundrede år, og der findes mange optegnelser af solpletter, som er observeret gennem projiceringer.

Solen, jorden og månens baner

I denne øvelse skal eleverne lave en model af Jordens bane omkring Solen samt Månens bane omkring Jorden. Aktiviteten kan bruges som udgangspunkt til at skabe en dialog om Solsystemets dynamik.

Mission X

Solformørkelse

Rumfysik til gymnasiet

Klimadetektiver

Jordobservationer og satellitbilleder

Eksterne ressourcer

Er vi alene?

Moon Camp

Moon Camp er et undervisningsforløb hvor I skal designe jeres egen månebase med boliger, mad, vand og hvad der i øvrigt skal være af faciliteter for at mennesker kan opholde sig i længere tid på månen.

Hvor er det vand på Mars?

Hvor er der vand på Mars?

Vand på jorden har dannet forskellige landskabsformer, og disse landskabsformer kan genfindes på andre planeter, hvilket indikerer, at der har været vand.

Månebase (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero

Månebase

Lær om vigtigheden af at have et ly, der kan beskytte mod ydre forhold. Design og byg jeres egen månebase.

Hvordan virker en raket?

Hvordan virker en raket?

Har du undret dig over, hvordan en raket virker? Her er nogle forsøg, der kan laves med rulleskøjter, som hjælper til at forstå raketprincippet.

Grubletegninger

Dummy text Dummy text Dummy text Dummy text Dummy text Dummy text Dummy text Dummy text

Kan planter leve på mars?

Dyrk planter på Mars

Konstruer en plantekuvøse til plantedyrkning på Mars. Med dette forløb skal eleverne finder frem til løsninger, der gør dem i stand til at dyrke planter, hvor der er kraftig ioniserende stråling

Vand på Månen (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero

Vand på Månen

Hvor meget vand bruger du til dagligt? Denne aktivitet lægger op til at diskutere vandforbrug og genanvendelse både på jorden og i rummet.

Love og regler på Månen (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero

Love og regler på Månen

Hvordan kan et fremtidigt samfund på månen fungere?
Diskuter nogle af de organisatoriske og sociale egenskaber af en fremtidig koloni på månen og relatér disse til jeres eget lokalsamfund.

Hvilke materialer kan være gode til plantekuvøsen?

Hvilke materialer kan være gode til plantekuvøsen?

Hvilke materialer vil I bruge til at konstruere en plantekuvøse? I denne øvelse designer eleverne selv deres undersøgelser, og vælger hvilke materialer de vil arbejde med.

Hvordan bliver man vægtløs?

Hvordan bliver man vægtløs?

Astronauter er vægtløse i rummet, men vidste du også, at du faktisk selv er vægtløs mange gange om dagen? Det kan nemt vises med dette sjove forsøg.

Hvordan er månens kratere blevet så store?

Hvordan er månens kratere blevet så store?

Hvis du nogensinde har set på månen med en kikkert, ved du, at den er fyldt med store kratere. Med dette forsøg kan du vise, hvorfor nedslagskraterne bliver så store, som de gør.

Rumafgrøder (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero

Jorden under låget

Hvad er drivhuseffekten? Eleverne bygger en model for at forstå, hvad drivhuseffekten er, og diskuterer konsekvenserne af drivhusgasser.

Er der liv på planeten?

Næsen højt oppe i himlen

Observation og måling af vejrforhold. Eleverne bygger en lille meteorologistation og foretager målinger af regn, vindhastighed og lufttemperatur.

©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search/(offset)/50/(sortBy)/published?result_type=images&SearchText=earth+seasons

Et år på jorden

Forståelse af årstiderne. En praktisk aktivitet, der sigter mod at lade eleverne udforske soljordsystemets indflydelse på årstiderne.

©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search?SearchText=hurricane&result_type=images

Efter stormen

Følg orkanen Matthew og analyser dens følger. Eleverne lærer, hvordan en orkan udvikles, og hvilken indflydelse ekstremt vejr kan have.

©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search?SearchText=greenhouse+gases&result_type=images

Drivhuseffekten og dens betydning

Undersøgelser af global opvarmning. Eleverne lærer om nogle af konsekvenserne af en øget drivhuseffekt; smeltning af is på land og til havs samt om ændringer i albedo.

©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search/(offset)/200/(sortBy)/published?result_type=images&SearchText=ocean+ice

Havis set fra rummet

Undersøgelser af den arktiske havis og dens betydning for det globale klima. Eleverne får indblik i, hvordan isudbredelsen kan analyseres ved hjælp af tidsserier af satellitbilleder.

Infrarød webcam hack

Se på verden på en ny måde ved hjælp af billeder optaget med et infrarødt kamera. Eleverne arbejder med forskellige satellitbilleder, og ser styrken i at bruge infrarødt kamera.

©ESA https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Search/(sortBy)/published?result_type=images&SearchText=ocean+currents

Havets motorveje

Havstrømme og deres betydning for klimaet. Ved hjælp af multimedier lærer eleverne om havstrømme, og forstår vigtigheden af havstrømmenes monitorering.

Klimadetektiverne

Hvordan påvirker klimaændringer din hverdag? I Klimadetektiverne identificerer og undersøger elever et klimaproblem og leder efter løsninger.

Mission X

Træn som en astronaut! Vild med rummet, planeter og astronauter? Mission X inspirerer til læring om naturfag, ernæring, træning og rummet.

CanSat

Giv dit gymnasium og dine elever en uforglemmelig oplevelse ved at udvikle løsninger til fremtidens rumfart. CanSat er en mission, der styrker fagfaglige viden om teknologi og programmering, og stiller krav til kreativitet og teamsamarbejde.

Lær verdensdele og lande med bold

Lær verdensdele og lande med bold

Elever repeterer og lærer verdensdele, lande og hovedstader med denne simple men engagerende leg, hvor eleverne kaster bolden mellem hinanden.

Naturfagligt forløb - "Atmosfærens betydning og energistrømme"

Naturfagligt projektforløb – “Atmosfærens betydning og energistrømme”

I naturfagene biologi, fysik/kemi og geografi skal eleverne på forskellig vis stifte bekendtskab med atmosfærens sammensætning og betydning.

Fra Big Bang til mennesket

Fra Big Bang til mennesket

En aktivitet med bevægelse, hvor eleverne får billeder af stadierne ved livets udvikling, og skal placere billederne i den rigtige rækkefølge.

Byg din egen solovn

Byg din egen solovn

Kan man virkelig lave mad ved hjælp af solens stråler? Kan man lave røg og varm mad uden ild? Hvordan kan man koncentrere solens energi?

Viby_Gymnasium_Naturvidenskabsfestival_ ©Astra_foto_JakobDue.jpg

Præsenter ‘Planter på Mars’

Eleverne præsenterer deres forslag til en plantekuvøse i en video til Elon Musk. De bruger deres undersøgelser som begrundelse for deres valg af materialer og udformning.

Opsamling og måling af data for at kunne forbedre plantekuvøsen

Opsamling og måling af data for at kunne forbedre plantekuvøsen

Eleverne opsamler deres viden og forbedrer deres konstruktioner. Eleverne oplever, at de kan bruge deres målinger og data til at forbedre deres plantekuvøse.

Kan du programmere en lyssensor til en plantekuvøse?

Kan du programmere en lyssensor til en plantekuvøse?

Byg en lyssensor og mål lysintensiteten i plantekuvøsen. Oplev hvordan man selv kan konstruere måleapparater, der kan anvendes i forsøgsopstillinger.

Hvilken stråling påvirker fotosyntesen

Eleverne undersøger, hvordan forskellig stråling påvirker plantens fotosyntese. De lærer at undersøge livsbetingelser og får viden om organismernes livsfunktioner.

Livet er opstået i vand - videnskaben på besøg 2016

Hvordan bremses ioniserende stråling med vand?

Lær hvordan ioniserende stråling bremses med vand.

Hvorfor tændes en nyfødt stjerne?

Hvorfor tændes en nyfødt stjerne?

Har du nogensinde undret dig over, hvordan stjerner som vores egen sol er blevet så varme, at de begynder at brænde? Ved hjælp af en simpel cykelpumpe kan du få en lille idé om, hvad det er, der sker.

Leg med vægtløshed

Leg med vægtløshed

Man tænker normalt på vægtløshed, som noget man kun kan opleve i rummet, men det er faktisk muligt at simulere vægtløshed her på jorden.

Soyus rumraket - esero

Luftraket

Raketter findes i mange størrelser og afskygninger, lige fra nytårsraketter til store rumraketter, som sendes til månen. I dette forsøg skal du bygge en affyringsrampe og din egen raket.

Er der liv på planeten?

Er der liv på planeten?

I dette forsøg skal I undersøge tre overfladeprøver fra en anden planet, og se om I kan afgøre, om der er tegn på liv på planeten.

Rummet Kalder: Liv i Rummet

Rummet Kalder: Liv i Rummet

Er der liv i rummet? Hvad er liv, og hvilke betingelser er der for liv? Det og mange andre spørgsmål – fra spekulationer til det rent faktuelle – kan du læse om i materialet.

Foto: Nasa, ISS

Madpakker i rummet

Hvorfor mon astronauterne ikke spiser almindelig mad når de er i rummet?

Plantedyrkning i SpaceX-rumkolonien

Plantedyrkning i SpaceX-rumkolonien

Milliardæren Elon Musk, der udviklede Tesla-bilen, har en vision om, at der bor 1 mio. mennesker på Mars om 50-100 år. En vigtig forudsætning for, at det kan lade sig gøre er, at det bliver muligt at dyrke afgrøder på Mars.

Jagten på de magiske lyn

Jagten på de magiske lyn

ASIM undersøger lyn og klima fra rummet.

Sæt bevægelse i naturfagene: Solsystemet og planeternes bevægelse

Solsystemet og planeternes bevægelse

Sæt bevægelse i naturfagene med aktiviteten: Solsystemet og planeternes bevægelse.

Isskolen - om is og klimaforandringer for 6-10 klassetrin

Isskolen – om is og klimaforandringer

En undervisningshjemmeside til 6.-10. klassetrin, der giver en grundlæggende introduktion til is og klimaforandringer.

Er vi alene? Jagten på exoplaneter

Er vi alene? Jagten på planeter uden for vores solsystem

Dette undervisningsmateriale er hovedsageligt for elever på mellemtrin. Materialet er udviklet af det engelske ESERO England og siden oversat i maj 2018 af ESERO DK.

Er der liv på planeten?

Er der tyngdekraft i rummet?

I denne video gennemgår Science Guides, hvordan man beregner tyngdekraft og tyngdeacceleration med formlen for massetiltrækning. Formålet er at undersøge om, der er tyngdekraft ude i rummet.

Hvad er vægtløshed?

Science Guides undersøger hvad vægtløshed er. Hvad et kredsløb om jorden er, og hvordan man beregner hvilken hastighed man skal bevæge sig med, for at holde sig i kredsløbet

Vægtløs på et zero-G fly

Hvordan bliver man vægtløs ombord på et fly?
Denne video er en del af serien ScienceGuides; et gratis initiativ, der skal bringe fysik ind på en anden måde i gymnasierne.

Vægtløs på 3 måder

Hvordan kan man skabe vægtløshed på jorden ved hjælp af droptowers, raketter og 0-G fly? I denne video gennemgår ScienceGuides vægtløshed.

Er der liv på planeten?

astroEDU

astroEDU er en stor engelsksproget materiale-database med undervisningsforløb og aktiviteter til undervisningen i astronomi og rumfart.

Solens bevægelse

Solens bevægelse

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med
grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.

Måneskin

Måneskin

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med
grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.

Rumvandring

Rumvandring

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med
grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.

Månestøvler

Månestøvler

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med
grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.

Det ydre rum

Det ydre rum

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med
grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.

Månens mørke side

Månens mørke side

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med
grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.

Jordens rotation

Jordens rotation

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med
grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.

Solformørkelse

Solformørkelse

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med
grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.

Varm Sol

Varm sol

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med
grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.

Sommersolen

Sommersolen

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med
grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.

Månefaser

Månefaser

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med
grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.

Månen om dagen

Månen om dagen

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med
grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.

Vintersol

Vintersol

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med
grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.

mooncamp på månen

Moon Camp

Mission Moon Camp: Design jeres egen månebase i 3D-programmet Tinkercad. Indsend jeres design og modtag et diplom eller deltag i en international konkurrence.

Få vand til at koge ved 50 grader

Vand koger ved 100 grader celsius, men er det altid sådan? Opdag hvordan vand kan koge ved 50 grader celsius og lær, hvorfor det så vigtigt at have en rumdragt på.

Hvad er ioniserende stråling, og hvilke materialer kan være gode til plantekuvøsen?

I denne aktivitet tilegner eleverne sig viden om ioniserende stråling, og hvilke materialer der kan nedbremse den ioniserende stråling.

Alger i rummet

Alger i rummet

Alger er fremtidens rummad. I dette forsøg skal I producere alger og undersøge, hvordan man skaber de rigtige vækstbetingelser for dem.

Robotic arm pillars

Byg og test en robotarm

Byg og test en model af en robotarm og forstå, hvorfor en robotarm er et meget vigtigt værktøj, når man er ude i rummet.

Undersøg udviklingen på jorden med Google Earth Timelapse

Undersøg satellitbilleder af jorden over en periode på 35 år med Google Earth Engines Timelapse

Skip to content