Forside > tema > Eksterne ressourcer
ESERO Tema

Eksterne ressourcer

Kategorier

Dette tema fungerer som en oversigt over nogle af de vigtigste eksterne platforme for undervisning i rummet. Der vil løbende blive tilføjet nye ressourcer til oversigten.

Gå også direkte til Vild med rummet. DTU’s nye portal, hvor I i klassen kan udforske jorden, stjernerne, rumteknologi, astronauter og Big Bang.

Aktiviteter i dette Tema:

Hack an exoplanet

Hack an Exoplanet er et forløb rettet mod gymnasiale uddannelser.
Se Aktivitet

Guide til Tinkercad

Kort vejledning på dansk med fokus på, hvordan du kan bruge Tinkercad til at lave 3D-designs med dine elever
Se Aktivitet

Introduktion til satellitkommunikation

Hæfte med otte kapitler om satellitkommunikation til forløb om DISCO-projektet
Se Aktivitet

Vejledning til undersøgelser med geodata

Vejledning i brug af EO Browser og masser af øvelser for alle klassetrin.
Se Aktivitet

Elevundersøgelser med infrarød stråling

Forskellige aktiviteter til elever om infrarød stråling.
Se Aktivitet

Landbrug i Rummet

Lær om dyrkning af planter i rummet. Hvilke faktorer påvirker planters vækst? Og hvordan kan man egentlig dyrke planter i rummet?
Se Aktivitet

Månefartøj

Med månen som kontekst skal eleverne, ved brug af en lille motor og en solcelle, bygge et månefartøj, som er drevet af solenergi.
Se Aktivitet

Bestemmelse af en raketmotors udstødningsfart

Vejledning til lærere, der ønsker at bestemme udstødningsfarten for en modelraketmotor ved udmåling af thrustkurve.
Se Aktivitet

Bogen “Fysik i rummet”

Facitliste, supplerende litteratur, øvelsesvejledninger, m.m.
Se Aktivitet

Lav din egen solformørkelses-kikkert

Netop projiceringer af Solen har været brugt til at studere Solen i flere hundrede år, og der findes mange optegnelser af solpletter, som er observeret gennem projiceringer. Solpletter er mørke områder på Solen, som skyldes en stor magnetisk aktivitet. Hvis du selv vil prøve kræfter med at lave en projektion af Solen, kan du lave en solformørkelses-kikkert, som er sikker at bruge.
Se Aktivitet

Solen, jorden og månens baner

I denne øvelse skal eleverne lave en model af Jordens bane omkring Solen samt Månens bane omkring Jorden. Aktiviteten kan bruges som udgangspunkt til at skabe en dialog om Solsystemets dynamik.
Se Aktivitet

Hvor er der vand på Mars?

Vand på jorden har dannet forskellige landskabsformer, og disse landskabsformer kan genfindes på andre planeter, hvilket indikerer, at der har været vand.
Se Aktivitet

Månebase

Lær om vigtigheden af at have et ly, der kan beskytte mod ydre forhold. Design og byg jeres egen månebase.
Se Aktivitet

Hvordan virker en raket?

Har du undret dig over, hvordan en raket virker? Her er nogle forsøg, der kan laves med rulleskøjter, som hjælper til at forstå raketprincippet.
Se Aktivitet

Vand på Månen

Hvor meget vand bruger du til dagligt? Denne aktivitet lægger op til at diskutere vandforbrug og genanvendelse både på jorden og i rummet.
Se Aktivitet

Love og regler på Månen

Hvordan kan et fremtidigt samfund på månen fungere? Diskuter nogle af de organisatoriske og sociale egenskaber af en fremtidig koloni på månen og relatér disse til jeres eget lokalsamfund.
Se Aktivitet

Hvilke materialer kan være gode til plantekuvøsen?

Hvilke materialer vil I bruge til at konstruere en plantekuvøse? I denne øvelse designer eleverne selv deres undersøgelser, og vælger hvilke materialer de vil arbejde med.
Se Aktivitet

Hvordan bliver man vægtløs?

Astronauter er vægtløse i rummet, men vidste du også, at du faktisk selv er vægtløs mange gange om dagen? Det kan nemt vises med dette sjove forsøg.
Se Aktivitet

Hvordan er månens kratere blevet så store?

Hvis du nogensinde har set på månen med en kikkert, ved du, at den er fyldt med store kratere. Med dette forsøg kan du vise, hvorfor nedslagskraterne bliver så store, som de gør.
Se Aktivitet

Infrarød webcam hack

Se på verden på en ny måde ved hjælp af billeder optaget med et infrarødt kamera. Eleverne arbejder med forskellige satellitbilleder, og ser styrken i at bruge infrarødt kamera.
Se Aktivitet

Havis set fra rummet

Undersøgelser af den arktiske havis og dens betydning for det globale klima. Eleverne får indblik i, hvordan isudbredelsen kan analyseres ved hjælp af tidsserier af satellitbilleder.
Se Aktivitet

Drivhuseffekten og dens betydning

Undersøgelser af global opvarmning. Eleverne lærer om nogle af konsekvenserne af en øget drivhuseffekt; smeltning af is på land og til havs samt om ændringer i albedo.
Se Aktivitet

Efter stormen

Følg orkanen Matthew og analyser dens følger. Eleverne lærer, hvordan en orkan udvikles, og hvilken indflydelse ekstremt vejr kan have.
Se Aktivitet

Et år på jorden

Forståelse af årstiderne. En praktisk aktivitet, der sigter mod at lade eleverne udforske soljordsystemets indflydelse på årstiderne.
Se Aktivitet

Næsen højt oppe i himlen

Observation og måling af vejrforhold. Eleverne bygger en lille meteorologistation og foretager målinger af regn, vindhastighed og lufttemperatur.
Se Aktivitet

Jorden under låget

Hvad er drivhuseffekten? Eleverne bygger en model for at forstå, hvad drivhuseffekten er, og diskuterer konsekvenserne af drivhusgasser.
Se Aktivitet

Havets motorveje

Havstrømme og deres betydning for klimaet. Ved hjælp af multimedier lærer eleverne om havstrømme, og forstår vigtigheden af havstrømmenes monitorering.
Se Aktivitet

Byg din egen solovn

Kan man virkelig lave mad ved hjælp af solens stråler? Kan man lave røg og varm mad uden ild? Hvordan kan man koncentrere solens energi? Forsøget “Byg din egen solovn” kan bruges som en del af en projektuge.
Se Aktivitet

Fra Big Bang til mennesket

En aktivitet med bevægelse, hvor eleverne får billeder af stadierne ved livets udvikling, og skal placere billederne i den rigtige rækkefølge.
Se Aktivitet

Naturfagligt projektforløb – “Atmosfærens betydning og energistrømme”

I naturfagene biologi, fysik/kemi og geografi skal eleverne på forskellig vis stifte bekendtskab med atmosfærens sammensætning og betydning. Fokus i dette projektforløb er en naturfaglig undersøgelse, der gør det muligt gennem en praktisk undersøgelse at belyse nogle af de spørgsmål, der rejser sig i arbejdet med “Atmosfærens betydning og energistrømme” og de læringsmål, som eleverne sammen med lærerne sætter.
Se Aktivitet

Lær verdensdele og lande med bold

Elever repeterer og lærer verdensdele, lande og hovedstader med denne simple men engagerende leg, hvor eleverne kaster bolden mellem hinanden.
Se Aktivitet

Isskolen – om is og klimaforandringer

En undervisningshjemmeside til 6.-10. klassetrin, der giver en grundlæggende introduktion til is og klimaforandringer.
Se Aktivitet

Solsystemet og planeternes bevægelse

Sæt bevægelse i naturfagene med aktiviteten: Solsystemet og planeternes bevægelse.
Se Aktivitet

Jagten på de magiske lyn

ASIM undersøger lyn og klima fra rummet.
Se Aktivitet

Plantedyrkning i SpaceX-rumkolonien

Milliardæren Elon Musk, der udviklede Tesla-bilen, har en vision om, at der bor 1 mio. mennesker på Mars om 50-100 år. En vigtig forudsætning for, at det kan lade sig gøre er, at det bliver muligt at dyrke afgrøder på Mars.
Se Aktivitet

Madpakker i rummet

Hvorfor mon astronauterne ikke spiser almindelig mad når de er i rummet?
Se Aktivitet

Rummet Kalder: Liv i Rummet

Er der liv i rummet? Hvad er liv, og hvilke betingelser er der for liv? Det og mange andre spørgsmål – fra spekulationer til det rent faktuelle – kan du læse om i materialet.
Se Aktivitet

Er der liv på planeten?

I dette forsøg skal I undersøge tre overfladeprøver fra en anden planet, og se om I kan afgøre, om der er tegn på liv på planeten.
Se Aktivitet

Luftraket

Raketter findes i mange størrelser og afskygninger, lige fra nytårsraketter til store rumraketter, som sendes til månen. I dette forsøg skal du bygge en affyringsrampe og din egen raket.
Se Aktivitet

Leg med vægtløshed

Man tænker normalt på vægtløshed, som noget man kun kan opleve i rummet, men det er faktisk muligt at simulere vægtløshed her på jorden. I dette forsøg kun du på en meget simpel måde vise vægtløshed i en sodavandsflaske.
Se Aktivitet

Hvorfor tændes en nyfødt stjerne?

Har du nogensinde undret dig over, hvordan stjerner som vores egen sol er blevet så varme, at de begynder at brænde? Ved hjælp af en simpel cykelpumpe kan du få en lille idé om, hvad det er, der sker.
Se Aktivitet

Hvordan bremses ioniserende stråling med vand?

Lær hvordan ioniserende stråling bremses med vand.
Se Aktivitet

Hvilken stråling påvirker fotosyntesen

Eleverne undersøger, hvordan forskellig stråling påvirker plantens fotosyntese. De lærer at undersøge livsbetingelser og får viden om organismernes livsfunktioner.
Se Aktivitet

Kan du programmere en lyssensor til en plantekuvøse?

Byg en lyssensor og mål lysintensiteten i plantekuvøsen. Oplev hvordan man selv kan konstruere måleapparater, der kan anvendes i forsøgsopstillinger.
Se Aktivitet

Opsamling og måling af data for at kunne forbedre plantekuvøsen

Eleverne opsamler deres viden og forbedrer deres konstruktioner. Eleverne oplever, at de kan bruge deres målinger og data til at forbedre deres plantekuvøse.
Se Aktivitet

Præsenter ‘Planter på Mars’

Eleverne præsenterer deres forslag til en plantekuvøse i en video til Elon Musk. De bruger deres undersøgelser som begrundelse for deres valg af materialer og udformning.
Se Aktivitet

Vintersol

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Se Aktivitet

Månen om dagen

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Se Aktivitet

Månefaser

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Se Aktivitet

Sommersolen

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Se Aktivitet

Varm sol

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Se Aktivitet

Solformørkelse

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Se Aktivitet

Jordens rotation

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Se Aktivitet

Månens mørke side

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Se Aktivitet

Det ydre rum

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Se Aktivitet

Månestøvler

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Se Aktivitet

Rumvandring

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Se Aktivitet

Måneskin

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Se Aktivitet

Solens bevægelse

Gør elevernes forestillinger og forståelse mere eksplicitte med grubletegningerne. Væk interesse, skab diskussioner og stimulér eleverne til naturvidenskabeligt ræsonnement.
Se Aktivitet

astroEDU

astroEDU er en stor engelsksproget materiale-database med undervisningsforløb og aktiviteter til undervisningen i astronomi og rumfart.
Se Aktivitet

Vægtløs på 3 måder

Hvordan kan man skabe vægtløshed på jorden ved hjælp af droptowers, raketter og 0-G fly? I denne video gennemgår ScienceGuides vægtløshed.
Se Aktivitet

Vægtløs på et zero-G fly

Hvordan bliver man vægtløs ombord på et fly? Denne video er en del af serien ScienceGuides; et gratis initiativ, der skal bringe fysik ind på en anden måde i gymnasierne.
Se Aktivitet

Hvad er vægtløshed?

Science Guides undersøger hvad vægtløshed er. Hvad et kredsløb om jorden er, og hvordan man beregner hvilken hastighed man skal bevæge sig med, for at holde sig i kredsløbet
Se Aktivitet

Er der tyngdekraft i rummet?

I denne video gennemgår Science Guides, hvordan man beregner tyngdekraft og tyngdeacceleration med formlen for massetiltrækning. Formålet er at undersøge om, der er tyngdekraft ude i rummet.
Se Aktivitet

Er vi alene? Jagten på planeter uden for vores solsystem

Dette undervisningsmateriale er hovedsageligt for elever på mellemtrin. Materialet er udviklet af det engelske ESERO England og siden oversat i maj 2018 af ESERO DK.
Se Aktivitet

Få vand til at koge ved 50 grader

Vand koger ved 100 grader celsius, men er det altid sådan? Opdag hvordan vand kan koge ved 50 grader celsius og lær, hvorfor det så vigtigt at have en rumdragt på.
Se Aktivitet

Hvad er ioniserende stråling, og hvilke materialer kan være gode til plantekuvøsen?

I denne aktivitet tilegner eleverne sig viden om ioniserende stråling, og hvilke materialer der kan nedbremse den ioniserende stråling.
Se Aktivitet

Alger i rummet

Alger er fremtidens rummad. I dette forsøg skal I producere alger og undersøge, hvordan man skaber de rigtige vækstbetingelser for dem.
Se Aktivitet

Byg og test en robotarm

Byg og test en model af en robotarm og forstå, hvorfor en robotarm er et meget vigtigt værktøj, når man er ude i rummet.
Se Aktivitet

Undersøg udviklingen på jorden med Google Earth Timelapse

Undersøg satellitbilleder af jorden over en periode på 35 år med Google Earth Engines Timelapse
Se Aktivitet
Skip to content