Gå til hovedindhold

Hvordan virker en raket?

Elever tester deres nye raket. © Sanne Vils Axelsen for Astra

Hvorfor mon?

  • Hvad er det, der får en raket til at løfte sig fra jorden?

Inden du starter

Det kan du bruge:

  • To par rulleskøjter
  • En basketball

Pris pr. forsøg:

0-60 kr. Alt efter, om skolen har en basketball.

Tip til indkøb:

Bed eleverne om at tage rulleskøfter med til at udføre forsøget.

Sådan gør du

  1. To af jer tager rulleskøjter på og stiller sig godt en meter fra hinanden med ansigterne mod hinanden.
  2. I  kaster en basketball til hinanden med så stor kraft, at modtageren netop kan gribe bolden.
  3. Jeres kast bevirker, at I kommer til at køre baglæns.

Hvad tror du?

  • Hvorfor kører man baglæns?
  • Hvad har dette med raketter at gøre?
  • Hvad ville der ske, hvis bolden var enten tungere eller lettere?

Forklaring

Når man kaster en bold fremad, påvirkes man af en kraft bagud. Raketprincippet siger, at når du påvirker bolden med en kraft, vil bolden påvirke dig med en lige så stor modsatrettet kraft.

Jo hårdere man kaster, og jo tungere bolden er, des hurtigere ryger man selv bagud.

Sådan styrer man i rummet

Raketter virker på samme måde. En vægtløs astronaut midt i et rumskib kan komme ud til en væg ved at kaste noget den modsatte vej.

Rumskibet kan hæve sin bane, ved at man lader en motor skyde gasser bagud.

Rumskibet kan sænke sin bane, ved at man lader en motor skyde gasser fremad.

Det er en fordel at være let, hvis man vil hurtigt af sted. Den samme kraft vil accelerere en let genstand mere end en tung. Det siger Newtons anden lov. Derfor har man opfundet flertrinsraketten, hvor de tømte brændstoftanke kastes af, for at resten kan få mere fart på, når næste rakettrin tændes.

Kilde

Forsøget er udviklet af Carsten Andersen, lærer på Bellahøj Skole i København