Gå til hovedindhold

Ingeniørens udfordring - den menneskeskabte biosfære

I undervisningsforløbet designer og bygger eleverne deres egen minibiosfære, idet de arbejder kritisk med både kontruktionsprocessen og med økosystemet, som de opbygger i biosfæren. 

Formålet med forløbet

Eleverne lærer:

  • At konstruere og arbejde med et menneskeskabt lukket økologisk system (en biosfære)
  • At eleverne udnytter deres evner til selv at designe og problemløse 

Den Entreprenante Metode

 

I projektet skal eleverne bruge en systematisk fremgangsmåde for deres konstruktionsarbejde, som også rigtige ingeniører og produktudviklere bruger i deres arbejde.

Den Entrepante Metode består af en række trin som man går igennem for at opnå det bedst mulige produkt.

Trinene består af:

  1. At definere et problem der skal løses, eller et behov der skal dækkes.
  2. Finde på kreative løsningsforslag.
  3. Udvælgelse af den bedste ide.
  4. Formidling af ideen til andre.
  5. Skabe eller bygge en model af dit design.
  6. Evaluere på det du har bygget.

Til forløbet hører ressourcefilm og arbejdsark omkring arbejdet med Den Entreprenante metode, et oplæg til et biosfære design samt et elevarbejdshæfte der tager eleverne trinvist gennem produktionen af minibiosfæren.

 

Et forløb fra Teachers Try Science

Forløbet er oversat fra den Amerikanske ressource side for naturfagslærere, Teachers Try Science.