Gå til hovedindhold

Isskolen - om is og klimaforandringer for 6-10 klassetrin

En undervisningshjemmeside til 6-10 klassetrin, der giver en grundlæggende introduktion til is og klimaforandringer.

NCoE SVALI forsøger at besvare følgende spørgsmål: Hvor hurtigt ændre volumen af is sig i det arktiske og nordatlantiske område og hvorfor? Vil disse processer fortsætte med at accelerere? Hvad er konsekvenserne for havniveau og – cirkulation? Hvilken betydning får det for samfundet?

Eleverne kan lære om klimaforandringernes påvirkning på gletsjere, iskapper og indlandsisen og hvilken betydning dette har for havniveauet. Det er formet som et grundlæggende forløb så eleverne lærer den grundlæggende terminologi, når vi snakker om is og klimaforandringer. Læreren kan derefter selv tage fat i emner til uddybelse eller tilføjelser. 

Følgende emner gennemgås

Is på land

  • Grundlæggende om gletsjere, iskapper og indlandsis og hvor de findes.

Gletsjerdannelse

  • Hvordan gletsjere dannes og hvordan de opfører sig. Blandt andet kort om kælvning af isbjerge og dannelsen af moræner.

Når isen smelter

  • Om hvad der sker når isen smelter og hvordan dette påvirker havniveauet

Hvorfor smelter isen? 

  • Om klimaforandringer og hvad det betyder for isen. Derunder drivhuseffekten.

I forskernes fodspor 

  • Her kan man høre om PhD-studerende der arbejder med gletsjere.

Eleverne klikker sig selv igennem emnerne. Undervejs er der små lærings-quizzer og efter hvert emne er der en kort opsummering af de begreber der er gennemgået samt quizzer, øvelser og ideer til diskussionsspørgsmål man kan tage op på klassen.