Gå til hovedindhold

Isskolen - om is og klimaforanidringer for 6-10 klassetrin

Den nylige opvarmning af Jorden har medført ændringer i kryosfæren – den del af jordsystemet hvor vand forekommer i sin frosne form – hvilket har betydet en øget afstrømning af smeltevand og isbjerge fra gletsjerne og et stigende havniveau. Den øgede afstrømning af ferskvand til havene påvirker også havcirkulationen og den hydrologiske cyklus i Arktis. Disse ændringer sker hurtigere end forventet. For at blive i stand til at forudsige fremtidige havniveaustigninger er det nødvendigt med en bedre forståelse af glaciologiske processer og at inkludere dem i modeller af jordsystemet. NCoE SVALI forsøger at besvare følgende spørgsmål: Hvor hurtigt ændre volumen af is sig i det arktiske og nordatlantiske område og hvorfor? Vil disse processer fortsætte med at accelerere? Hvad er konsekvenserne for havniveau og – cirkulation? Hvilken betydning får det for samfundet?

Siden henvender sig til folkeskolens 6-10 klassetrin og er bygget op som et undervisningsforløb til geografi eller natur/teknik.

Eleverne kan lære om klimaforandringernes påvirkning på gletsjere, iskapper og indlandsisen og hvilken betydning dette har for havniveauet. Det er formet som et grundlæggende forløb så eleverne lærer den grundlæggende terminologi, når vi snakker om is og klimaforandringer. Læreren kan derefter selv tage fat i emner til uddybelse eller tilføjelser. Se link samlingen her på siden.

Følgende emner gennemgås

Is på land: Grundlæggende om gletsjere, iskapper og indlandsis og hvor de findes.

Opståen og opførsel: Hvordan gletsjere dannes og hvordan de opfører sig. Blandt andet kort om kælvning af isbjerge og dannelsen af moræner.

Når isen smelter: Om hvad der sker når isen smelter og hvordan dette påvirker havniveauet

Hvorfor smelter isen?: Om klimaforandringer og hvad det betyder for isen. Derunder drivhuseffekten.

I forskernes fodspor: Her kan man høre om PhD-studerende der arbejder med gletsjere.

Eleverne klikker sig selv igennem emnerne. Undervejs er der små lærings-quizzer og efter hvert emne er der en kort opsummering af de begreber der er gennemgået samt quizzer, øvelser og ideer til diskussionsspørgsmål man kan tage op på klassen. Se hints til diskussionsspørgsmålene her på lærerens side under øvelser og forsøg.

Ta’ et kig på begrebsoversigten for at få et overblik over hvilke begreber der introduceres.

Derudover findes en samlet liste over forsøg og øvelser med besvarelser under forsøg og øvelser for læreren.

Under links er der en række links til sider, hvor du kan finde meget mere viden og uddybende undervisningsmateriale.