Gå til hovedindhold

Nordlys

Folkeskolen 8. -10 klasse & gymnasiet

Nordlys er et fænomen som ofte optræder i Grønland, Nordnorge, Island, Sibirien, Alaska og Nordcanada. 

Hvordan opstår nordlys? Hvor og hvornår kan vi se nordlys? Dette er nogle af de spørsmål du kan finde svar på i dette program.

Det netbaserede undervisningsoplæg indeholder animationer, film og opgaver om nordlys.

Undervisningsoplægget indeholder:

  • Fakta om nordlys
  • Nordlysforskning
  • Myter og kunst

Dertil er knyttet en del opgaver som kan besvares online i den tilhørende arbejdsbog.

Viten.no er et forskningsprojekt, som udvikler undervisningsprogrammer i naturfag på Internet og forsker i brugen af disse i skolen. Målgruppen er elever i grundskolen og gymnasiet.