Gå til hovedindhold

Forløb og aktiviteter om rummet og rumfart

Satellite:  ISS © ESA/NASA/Alexander Gerst

Vi fandt 73 materialer

Engineering i skolen_Dyrk planter på Mars

Dyrk planter på Mars

Eleverne arbejder med det fællesfaglige fokusområde 'strålingens indvirkning på levende organismers levevilkår'. Med udgangspunkt i udfordringen konstruerer eleverne en plantekuvøse til plantedyrkning på Mars.
9. klasse til 10. klasse
Udvind vand fra månejord (Moon Camp) Undervisingsmateriale Esero

Vand fra månejord (Moon Camp)

I denne undersøgelse arbejder eleverne med ændringer i materialers tilstand ved at bruge vand på Månen som eksempel. Eleverne skal fortolke data fra en graf, der viser tryk versus temperatur for vand, og den kan danne grundlag for en diskussion om, hvordan tilstandsændringer er anderledes på Månen sammenlignet med, hvad vi er vant til på Jorden. Eleverne sammenligner to metoder, der kan anvendes til at adskille blandinger. De får en allerede forberedt ’månejord’ og skal sammenligne enkel destillation med filtrering og skal beslutte, hvilken der er mest effektiv på Jorden og på Månen. Endelig skal eleverne komme med en model af hvordan man kan udvinde vand fra månens jord.
7. klasse til 10. klasse
Strøm fra sollys (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero

El-energi fra sollys (Moon Camp)

Afstandskvadratloven og indfaldsvinkel er to faktorer der har utrolig stor indflydelse på hvordan man designer og opstiller solcellepaneler. Eleverne udfører to simple undersøgelser ved hjælp af en solcelle og en lyskilde. Først skal de måle, hvordan el-energi produceret af solceller varierer i forhold til afstand fra lyskilden og forsøge at anvende afstandskvadratloven til at udregne lysintensiteten. Eleverne udfører derefter en anden undersøgelse, hvor de undersøger sammenhængen mellem energiudbyttet fra solcellens og lysets indfaldsvinklen. Til sidst skal de perspektivere dette til virkelige ESA rummissioner.
7. klasse til 10. klasse
Strøm fra vand (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero

Brændstof fra vand (Moon Camp)

Gennem tre aktiviteter, lærer eleverne om elektrokemi. I den første aktivitet skal de bygge en voltasøjle. Eleverne skal herefter undersøge elektrolyse. Elektrolyse bruger elektrisk strøm til at opdele vand i dets komponenter: hydrogen (brint) og oxygen (ilt). Disse komponenter kan bruges som brændstof til rumfartøjer og til at tilføre oxygen til en besætning. I den sidste aktivitet skal eleverne undersøge og bruge en brændselscelle.
7. klasse til 10. klasse
Rumbjørne (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero

Rumbjørne (Moon Camp)

Gennem fire aktiviteter undersøger eleverne tardigrader, også kendt som bjørnedyr. Eleverne starter med at finde ud af, hvordan de kan indsamle bjørnedyr! Undersøgelsen går ud på, at skabe ekstreme forhold i laboratoriet for bjørnedyrene. Eleverne udsætter de indsamlede bjørndyr for forskellige former for ekstreme forhold for at undersøge om bjørnedyrene kan overleve eksempelvis en tur i rummet og til månen. Formålet med undersøgelsen er at teste bjørndyrenes modstandsdygtighed under ekstreme miljøforhold og drage paralleller til deres overlevelsesevne i rummet.
7. klasse til 10. klasse
Kan liv overleve i fremmede miljøer? (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero

Kan liv overleve i fremmede miljøer? (Moon Camp)

Gennem forskellige aktiviteter overvejer eleverne om liv, fundet i ekstreme miljøer på Jorden, kan overleve andre stedet i solsystemet. Eleverne undersøger kendetegn ved forskellige steder i solsystemet og anvender faktakort om ekstremofiler til at opstille hypoteser om hvilke former for liv, de tror vil være i stand til at overleve i forskellige miljøer udenfor Jorden.
7. klasse til 10. klasse
3...2...1 Lift-off! (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero

3...2...1 Lift-off! (Moon Camp)

Eleverne skal designe og bygge deres egne papirraketter og opsende dem. De skal undersøge hvad der skal til for at en raket bliver stabil, og de skal beregne rakettens bane og hastighed. De lærer hvilken fart en raket skal have for at forlade Jorden. Det bliver også afsløret hvorfor Månen har potentialet til at være et springbræt til yderligere rumforskning. Endelig skal eleverne beregne accelerationen på deres raket, når den opsendes og sammenligne denne med den G-kraft, den acceleration, astronauter oplever under opsendelse.
7. klasse til 10. klasse
Rumafgrøder (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero

Rumafgrøder (Moon Camp)

I dette sæt med seks undersøgelser opbygger eleverne en forståelse for, hvordan planter gror, spirer og vokser ved at følge udviklingen af tre ukendte planter i 12 uger. De udfører målinger og laver observationer for at vurdere deres planters vækst og hvor levedygtige de er. Eleverne bruger deres observationer til at forudsige hvilke planter de er ved at dyrke, samt diskutere om disse planter er fornuftige at dyrke på længerevarende rummissioner.
2. klasse til 6. klasse
Vand på Månen (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero

Vand på Månen (Moon Camp)

Eleverne skal undersøge, hvor meget vand der bruges ved forskellige daglige aktiviteter. Læreren forbereder ”Måne-is” som eleverne efterfølgende skal anvende. Ud fra resultaterne fra undersøgelserne af vandforbruget, skal eleverne udregne hvor meget ”måne-is” de skal bruge for at kunne klare sig et enkelt døgn. Klassen diskuterer vandforbrug, vandbesparelse og genanvendelse både på Jorden og i rummet.
2. klasse til 6. klasse
Strøm fra sollys (Moon Camp) Undervisningsmateriale Esero

Robothånd (Moon Camp)

Eleverne bygger en robothånd af pap, snor, sugerør og elastikker. De skal sammenligne robothånden med deres egen hånd, så de forstår fingrenes funktion og vigtigheden af tommelfingeren til at tage fat om og holde fast i objekter med forskellig form. Eleverne lærer, at det ikke ville være muligt at bevæge vores hænder og fingre, hvis de kun var lavet af knogler.
2. klasse til 6. klasse